Wrz 10

Wszyscy użytkownicy w domenie „waski.net” którzy mieli foldery domowe w formacie „http://waski.net/~nazwausera” będą mieli je pod innymi adresami. Zainteresowani mogą kontaktować się z adminem.

Komentowanie wyłączone.